Wil jij meer uit je fotografie halen? En nog beter gaan fotograferen?
Je kent je camera en je maakt prachtige foto's.
Je vind fotograferen echt leuk en toch lijk je het plafond bereikt te hebben. Je wilt verder, anders, technisch beter, creatiever, sfeervoller en authentieker. En je plezier wilt je zeker niet kwijtraken!

Wat kan ik voor je betekenen?
Ik kan je helpen om vanuit jouw fotografie en ervaring, de vervolgstappen te zetten.

Waarom Loulou Beavers?
Sinds 2008 geef ik al workshops en organiseer en ontwikkeling ik fotoreizen. In al die jaren heb ik enorm veel ervaring opgedaan en is mijn passie om op deze manier natuurfotografie te doen nog meer toegenomen. Daarom wil ik mijn kennis, inzichten en vaardigheden vanuit mijn ervaring in fotografie en in het begeleiden van mensen in hun ontwikkeling heel graag delen.

Hoe ziet een workshop eruit?
De locaties zijn zo gekozen dat er optimale tijd is voor fotografie en de workshop. Over het algemeen lopen we dus niet ver. Tijdens de verschillende workshops wordt visie en kennis gedeeld op een praktische, inspirerende en gezellige wijze. De inleiding is klassikaal, de begeleiding tijdens het fotograferen is individueel. Iedereen fotografeert, ook in de workshop, op zijn of haar eigen ervaringsniveau natuurlijk.
Er is dus persoonlijke aandacht voor de cursisten, de e-readers zijn praktisch, het programma is intensief, en er is veel gelegenheid om te fotograferen. De locaties waar de workshops gehouden worden zijn prachtig.
En vooral ook..... met gelijkgestemden op pad gaan voor een of meerdere dagen en alle aandacht kunnen besteden aan je hobby en passie, is ook gewoon erg leuk!
Neem een kijkje bij de workshops, of stuur een e-mail naar; info@photo-moments.nl

Algemene voorwaarden natuurfotografie workshops.

Aanmelden/betalingsvoorwaarden
Aanmelding vindt plaats door het invullen van het webformulier. Hierop ontvangt u een bevestiging via de mail. De aanmelding is pas definitief als zowel het webformulier als het cursusgeld is ontvangen.
Uiterlijk 1 week voor aanvang van de workshop ontvangt u een mail met aanvullende informatie (routebeschrijving e.d.).
Indien een workshop is volgeboekt, kan men eventueel op de reservelijst geplaatst worden.

Annuleren
Tot uiterlijk 4 weken voor aanvang van de workshop is annulering mogelijk, het cursusbedrag zal dan teruggestort worden of er wordt in overleg een alternatieve datum gezocht. Daarna is het volledige cursusgeld verschuldigd.
Indien de workshop bij onvoldoende deelname of onvoorziene omstandigheden wordt afgelast door photo-moments, zal het reeds betaalde cursusgeld zo spoedig mogelijk worden teruggestort, of wordt er in overleg een alternatieve datum gezocht.

Vervanging
Indien een deelnemer verhinderd is om aan de workshop deel te nemen, kan hij/zij de plek door iemand anders laten innemen. Dit dient tot uiterlijk 2 dagen voor de workshop gemeld te worden. Het betaalde workshop bedrag zal niet worden terug gestort.
Mocht een deelnemer van de reservelijst voor de bewuste workshop de opengevallen plaats kunnen innemen, zal het volledige cursusgeld worden teruggestort.
Photo-moments is te allen tijde gerechtigd de workshop te laten begeleiden of te laten vervangen door een andere fotograaf.

Intellectueel eigendom
De verstrekte e-reader wordt eigendom van de workshopdeelnemer. Zonder schriftelijke toestemming van photo-moments.nl is de workshop deelnemer niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte workshop en/of het workshop materiaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

Aansprakelijkheid
Photo-moments is niet aansprakelijk c.q. niet gehouden tot vergoeding van schade ontstaan tijdens of door deelname aan de workshops.
Het afsluiten van een eigen reis en/of kostbaarhedenverzekering en/of apparatuurverzekering wordt aanbevolen.
Photo-moments behoudt zich het recht voor om het workshop programma tijdens de workshop aan te passen, mocht dit door lokale of extreme weersomstandigheden noodzakelijk zijn.